Language: EN | LV | LT | EE | SK

Projekta apraksts

2008.gadā SIA ‘Data Pro Grupa’ sadarbībā ar 6 citām partnerorganizācijām no 5 dažādām valstīm uzsāka inovācijas pārneses projektu ‘Datorizēta uzdevumu ģenerēšanas un vērtēšanas sistēma matemātikā, fizikā un ķīmijā arodskolām – GenExis’. Projekta nepieciešamības pamatojums un aktualitāte tika balstīta uz vairāku pētījumu rezultātiem izglītības jomā, kas skaidri parādīja nepieciešamību pēc jauniem rīkiem un metodēm, kas spētu palielināt skolēnu motivāciju un interesi dabas zinātnēs un matemātikā, kā arī uzlabot to rezultātus un sasniegumus.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt cilvēkkapitāla attīstību un paaugstināt zināšanu līmeni arodskolu skolēniem matemātikā, fizikā un ķīmijā, izmantojot uz informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT) balstītu uzdevumu ģenerēšanas un vērtēšanas sistēmu GenExis.

Projekta mērķi ir:

Aktivitātes projektā

Lai sasniegtu projekta galveno rezultātu – GenExis sistēmu, kas ir adaptēta lietošanai 5 dažādās partnervalstīs, tika veiktas sekojošas aktivitātes:

Vēl viena būtiska projekta aktivitāšu grupa tika vērsta uz projekta rezultātu izplatīšanu. Šīs aktivitātēs ietvēra projekta brošūru izstrādi un tulkošanu, demo disku izplatīšanu, dalību izstādēs un konferencēs (Skola 2009, ICETA 2008, ICETA 2009), rakstu publicēšanu virtuālajā vidē un dažādos izdevumos, ikdienas tikšanās ar vadošajiem cilvēkiem profesionālās izglītības jomā visās 5 dalībvalstīs u.c.