Language: EN | LV

Lietotāju instrukcijas skolotājiem un skolēniem

Kā viena no aktivitātēm GenExis sistēmas adaptēšanas procesā visās 5 partnerības valstīs tiek uzskatīta arī lietotāju instrukciju skolotājiem un skolēniem izstrāde un tulkošana visās 5 valodās. Kopumā tas projektā ir bijis viens no lielākajiem un laikietilpīgākajiem uzdevumiem, jo bija nepieciešams izstrādāt metodoloģiju praktiski pielietojamu un lietderīgu lietotāju instrukciju sagatavošanai, sastādīt lietotāju instrukcijas divām dažādām mērķgrupām (skolotājiem un skolēniem), iztulkot lietotāju instrukcijas 5 dažādās valodās un nodrošināt to pieejamību lietošanai un izvērtēšanai GenExis sistēmas testēšanas laikā. Kopumā skolotāji no visam partnerības valstīm ir snieguši pozitīvas atsauksmes par lietotāju instrukciju kvalitāti un lietderīgumu, strādājot ar GenExis sistēmu. Turklāt lietotāju instrukcijas tika arī izplatītas (kopā ar GenExis demo versijām) dažādās skolās vairākās partnerības valstīs (izmantojot internetu, pastu vai diskus).

Angļu valodā [PDF] skolotājiem [PDF] skolēniem
Latviešu valodā [PDF] skolotājiem [PDF] skolēniem
Igauņu valodā [PDF] skolotājiem [PDF] skolēniem
Lietuviešu valodā [PDF] skolotājiem [PDF] skolēniem
Slovāku valodā [PDF] skolotājiem [PDF] skolēniem