Language: EN | LV

Informatīvie materiāli

Viens no projekta rezultātiem ir projekta buklets, kas ir izstrādāts un iztulkots visās 5 partnervalstu valodās. Tā kā sākotnējais projekta buklets tika izstrādāts projekta agrīnajās stadijās, tad kopumā visa projekta laikā tika izstrādātas un izdrukātas vairākas bukletu versijas dažādiem mērķiem (diseminācijas aktivitātēm). Visi bukleti ir tikuši izplatīti vairāk kā vienā veidā un formātā (papīra formātā un elektroniskā formātā). Galvenokārt projekta bukleti ir tikuši diseminēti ikdienas tikšanās laikā, skolu vizīšu laikā, izstādēs un konferencēs, kā arī caur e-pastiem un projekta mājas lapu.

Bukleti

Projekta buklets [PDF] LV [PDF] EN [PDF] LT [PDF] EE [PDF] SK
Buklets izstādei ‘Skola 2009’ [PDF] LV
Bukleti ICETA 2009 konferencei [PDF] Projekts
[PDF] GenExis
[PDF] DPG
[PDF] Projekts
[PDF] GenExis
[PDF] DPG
Projekta buklets, kas tika drukāts Igaunijā [PDF] EE