Language: EN | LV

Projekta dalībnieki

Partneri

SIA Data Pro Grupa

SIA Data Pro Grupa ir vairāku uzņēmumu grupa ar 16 gadu veiksmīgu darba pieredzi IT risinājumu attīstībā. Pirmais uzņēmums SIA Data Pro tika nodibināts 1993. gadā. Kopš tā laika viens uzņēmums ir izaudzis 7 savstarpēji saistītu uzņēmumu grupā, kas darbojas tādās jomās kā IT, izglītība, medicīna, telekomunikācijas, biznesa vadība un nekustamais īpašums. Data Pro Grupas specialitāte ir sabiedrībai un valstij nozīmīgu produktu izstrāde, kā arī lielu un sarežģītu biznesa vadības projektu realizēšana.

Uzņēmums jau ir pierādījis savas spējas darboties efektīvi valsts un starptautiskā līmenī. Gan vienkāršu, gan arī sarežģītu projektu gadījumā Data Pro Grupa nodrošina pilnu izstrādes un ieviešanas ciklu – sākot ar ideju ģenerēšanu un analīzi līdz stabilas sistēmas ieviešanai un integrēšanai ar citām sistēmām. Data Pro Grupa garantē savu klientu apmierinātību, izmantojot kompānijā izstrādātos un ieviestos darba procesus atbilstoši vadošajām IT procesu metodēm, ko apliecina arī uzņēmuma sertifikācija atbilstoši ISO 9001:2000 standarta prasībām.

SIA Data Pro Grupa ir arī šī projekta vadošais partneris, kas koordinē visu 7 projekta partneru kopējo darbu.

Kontaktpersona Lita Akmentina (projektu vadītāja)
Adrese Valguma iela 5, Rīga, Latvija, LV – 1048
Mājas lapa http://www.dataprogrupa.com
Tālrunis +371-67214422
Fakss +371-67214425
E-pasts l.akmentina@dataprogrupa.com; dpg@dataprogrupa.com

Baltic Innovation Agency

Baltic Innovation Agency (BIA) piedāvā pakalpojumus publiskā, privātā un trešā sektora organizācijām inovāciju, klāsteru, tehnoloģiju un biznesa attīstības jomās. BIA piedāvā attīstības pakalpojumus un apmācību sekojošās savas kompetences sfērās – klāsteru menedžments, stratēģiskā un biznesa plānošana, tehnoloģiju pārnese un komercializācija, tirgus izpēte un analīze, inovāciju finansēšana un investīciju pieejamība, intelektuālās īpašumtiesības, biznesa procesu izvērtēšana, salīdzināšana un paredzēšana.

Kontaktpersona Mr. Rene Tõnnisson (valdes loceklis)
Adrese Lai 30, Tartu 51005, Igaunija
Mājas lapa http://www.bia.ee
Tālrunis +372-7404 135
E-pasts rene@bia.ee

Daugavpils Universitāte

Daugavpils Universitāte ir otrā lielākā valsts universitāte Latvijā. Tā ir izpētes un augstākās izglītības centrs Latvijas austrumu daļā. Daugavpils Universitātes mērķis ir sagatavot labākos speciālistus savā reģionā un valstī. Universitāte rūpīgi izstrādā savas studiju programmas, lai pielāgotos sabiedrības mainīgajām vajadzībām.

Daugavpils Universitātē ir piecas fakultātes: Humanitārā fakultāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Izglītības un vadības fakultāte, Mūzikas un mākslu fakultāte, Dabas zinātņu un matemātikas fakultāte. Šogad universitātē mācās aptuveni 3600 studenti, bet personālu veido nedaudz vairāk kā 400 cilvēki – aptuveni 200 no tiem ir akadēmiskais personāls un aptuveni 300 ir administratīvais personāls. Personāla kopējais skaits tiek uzrādīts aptuvenos skaitļos, jo universitāte savā darbā iesaista zināmu skaitu vieslektoru no citām institūcijām un tie universitātē strādā neilgu laika periodu. Daugavpils Universitāte piedāvā studiju programmas visiem trīs akadēmiskajiem līmeņiem, kā arī mācību kursus pieaugušajiem, kas vēlas uzlabot vai atsvaidzināt savas zināšanas.

Kontaktpersona Diāna Soldāne (Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja)
Adrese Vienības iela 13-215a, Daugavpils, LV-5400, Latvija
Mājas lapa http://du.lv
Tālrunis/Fakss +371 - 654 21606
E-pasts diana.soldane@du.lv

Latvijas Elektrorūpniecības Biznesa Inovāciju Centrs

Latvijas Elektrorūpniecības Biznesa Inovāciju centrs (LEBIC) ir izveidots 1997. gadā kā atbalsta centrs mazās uzņēmējdarbības attīstībai Latvijas elektrorūpniecībā un saistītajās nozarēs, uzņēmumu tehnoloģiskajai modernizācijai un produkcijas eksporta veicināšanai.

Kopš 2005. gada LEBIC centrs ir pārreģistrēts par biedrību un šobrīd tās biedri ir universitātes, pētniecības centri, uzņēmumi un fiziskas personas.

LEBIC darbības galvenie virzieni:

LEBIC biedrībai ir plaša pieredze projektu rakstīšanā, koordinēšanā, kā arī konsultāciju sniegšanā dalībai ES programmās: ES Ietvarprogramma, Leonardo da Vinci, ERASMUS un ES Struktūrfondi.

Kontaktpersona Linda Gabrusenoka
Adrese Ropažu iela 140, Rīga, LV-1006, Latvija
Mājas lapa http://lebic.lv/
Tālrunis/Fakss +371 67542184
E-pasts lebic@lebic.lv, linda@lebic.lv

KTU Regional Science Park

KTU Regional Science Park (KTC) ir 1998.gadā dibināta sabiedriska institūcija ar nolūku paaugstināt pētniecības un attīstības aktivitāšu efektivitāti. KTC ir vairāk kā 10 gadu pieredze uz inovācijām un tehnoloģijām orientētu mazo uzņēmumu atbalstīšanā, kā arī palīdzības sniegšanā jaunu uzņēmumu veidošanā vai esošo uzņēmumu pārdalē. KTC sniegtie pakalpojumi ietver konsultācijas biznesa un tehnoloģiju pārnesē, tehniski administratīvos pakalpojumus, uzņēmēju apmācības kursu un semināru organizēšanu, piekļuves nodrošināšanu Kauņas tehniskās universitātes laboratorijām.

KTC izīrē telpas divās ēkās – vienas ēkas platība ir aptuveni 900 m2, bet otras – aptuveni 3000 m2 liela. Bēniņos ir ierīkota jauna moderna konferenču zāle, bet pagrabs tiek izmantots industriālām vajadzībām. Kopumā KTC telpās atrodas 66 uzņēmumi ar aptuveni 500 darbiniekiem. Lielākā daļa uzņēmumu darbojas IT vai telekomunikāciju sektorā.

KTC ir bijis iesaistīts vairākos Eiropas projektos (Leonardo da Vinci, FP6, Equal u.c.), kuru mērķi bija saistīti ar uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību.

Kontaktpersona Ramune Grigonyte (menedžere)
Adrese K.Petrausko g. 26 LT- 44156 Kauņa, Lietuva
Mājas lapa http://www.ktc.lt
Tālrunis +370-37333006
Fakss +370-37333323
E-pasts ramune@ktc.lt
Skype ramagrig

ELFA s.r.o.

ELFA s.r.o. (Slovākija, ISO 9001) ir privāta izglītības un apmācības kompānija, kuru 1991.gadā nodibināja Košices Tehniskās Universitātes Elektrotehnikas un Informātikas fakultātes darbinieki, lai tā funkcionētu atbilstoši biznesa inkubatora principiem. Kompānijas darbība ir vērsta uz inženiertehnisko aktivitāšu un pakalpojumu attīstību un ieviešanu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā.

ELFA ir Slovākijas Republikas Izglītības ministrijas akreditēts Apmācības institūts, Microsoft partneris izglītības jomā (MSITA programmas koordinators) un vietējā CISCO Networking Akadēmija. ELFA nodrošina neklātienes apmācības programmas, kas ir balstītas uz videokonferencēm un tiešsaistes infrastruktūru, kā arī klientiem pielāgotiem kursiem. Kompānija strādā tiešā sadarbībā ar Košices Tehnisko Universitāti eksperimentālās laboratorijas izveidē (Computer Networks Laboratory, www.cnl.tuke.sk).

ELFA ir aktīvi piedalījusies dažādos Eiropas projektos – kā koordinators 2 Leonardo da Vinci projektos – TELEHUMAN (Human Resources Support for Managing Modern Telecommunication Networks) un DEPSIS (Distance Education Program for Staff Responsible for IS Sector Support in Companies), un kā partneris vairākos citos projektos – EVI (www.evi-incubator.net, European Virtual Incubator for Training and Support High-tech SMEs), NetCampus, HELEN, TRADI and eEDUSER (www.eeduser.com). Šo projektu rezultāti ir tikuši prezentēti vairākās starptautiskās izstādēs Briselē, Karlsrūē, Prāgā, Kopenhāgenā un Bratislavā. ELFA ir bijusi arī iesaistīta vairākos valsts līmeņa kopprojektos IKT jomā.

ELFAi ir pieredze videokonferenču vadīšanā un nodrošināšanā, programmatūras izstrādē un virtuālās apmācības infrastruktūras un multimediju apmācības kursu attīstībā. ELFA ir ECDL autorizēts testēšanas centrs.

Kontaktpersona Miroslav Michalko
Adrese Letna 9, 042 00 Košice, Slovākija
Mājas lapa http://www.elfa.sk
Tālrunis +421-556253839
E-pasts michalko@elfa.sk

Accent International Language Consultancy

Accent International Language Consyltancy ir pasaules līderis valodu apmācībā. Uzņēmums ir dibināts 1998.gadā kā specializēts konsultāciju uzņēmums un angļu valodas apmācības organizācija uzņēmumiem, vadošajiem darbiniekiem, menedžeriem un profesionāļiem. Kopš tā dibināšanas uzņēmums ir cieši sadarbojies ar klientiem (uzņēmumiem) un indivīdiem no visas pasaules, lai nodrošinātu risinājumus valodas problēmām.

AccentVirtual ir Accent International Language Consultancy filiāle, kas specializējas inovatīvas valodas apmācības nodrošināšanā uzņēmumiem viegli pieejamā formātā un par saprātīgām izmaksām. Accent Virtual izmanto vienkāršu, inovatīvu interneta vidē bāzētu tehnoloģiju, lai sniegtu mērķtiecīgu apmācību darba vietā, mācību telpā vai mājās. Apmācības pakalpojumi tiek pielāgoti katra indivīda vajadzībām un finansiālajām iespējām, attiecīgi arī kompānijas vai tās nodaļas vajadzībām.

AccentVirtual izmanto interneta vidē bāzētu tehnoloģiju spēku, lai nodrošinātu izcilu profesionālo apmācību angļu valodā jebkurā laikā un jebkurā vietā.

Lūdzu ievērot: no 2010.gada februāra papildus informāciju būs iespējams gūt, kā arī vienoties par demonstrāciju, apmeklējot www.genexislearning.co.uk, secīgi klikšķinot uz ‘Kontaktu’ ikonas un runājot ar Robin Matheson.

Kontaktpersona Robin Matheson
Adrese Bicton College, East Budleigh, Devon, EX9 7BY, Lielbritānija
Mājas lapa http://www.accent-international.com, http://www.accentvirtual.com
Tālrunis +44 - 1395567789
Fakss +44 - 1395568195
E-pasts admin@accent-international.co.uk, robinmatheson@btopenworld.com

Profesionālās izglītības un apmācības skolas un organizācijas, kas ir iesaistītas projektā

Latvija:

Lietuva:

Igaunija:

Slovākija:

Lielbritānija: