Language: EN | LV

Publikācijas

Rakstu publikācijas periodikas izdevumos ir viens no projekta rezultātiem, kas ir tieši saistīts ar projekta rezultātu izplatīšanas aktivitātēm. Projekta laikā izpratne par šo projekta rezultātu tika izmainīta no salīdzinoši vienveidīga publikāciju veida laikrakstos uz jebkāda veida informatīvajām publikācijām ziņu izdevumos, konferenču ziņojumu izdevumos un partneru organizāciju mājas lapās (kā arī citās ar izglītību saistītās mājas lapās). Līdz ar to, izmantojot dažādus mēdijus informācijas novadīšanai sabiedrībai, ir bijis iespējams sasniegt daudz plašākas un daudzveidīgākas mērķgrupas un nodrošināt tām informācijas pieejamību. Daži raksti vai saites uz rakstiem ir pieejami zemāk.