Language: EN | LV

Jaunumi

Dalība ICETA 2009 konferencē

ICETA 2009 bija 7. Starptautiskā konference par Jaunizstrādātajām e-apmācības tehnoloģijām un aplikācijām (6th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications) un tā norisinājās no 2009. gada 19. līdz 20. novembrim Stará Lesná, Augstajos Tatros, Slovākijā. Tā kā konference daļēji tika apvienota ar projekta partneru sanāksmi, tad vairāki projekta partneri piedalījās konferencē gan kā aktīvie, gan kā pasīvie dalībnieki.

ICETA 2009 konference tika rīkota ciešā sadarbībā ar Izglītības ministriju un Amerikas Tirdzniecības palātu Slovākijas Republikā, kā arī vadošajām akadēmiskajām, valsts un privātajām institūcijām Slovākijā un ārpus tās. Cisco Systems Slovakia bija vadošais partneris šajā Elfa s.r.o. organizētajā pasākumā. Konference tika novadīta Slovākijas Republikas premjerministra vietnieka un izglītības ministra Ján Mikolaj un Košices Tehniskās universitātes rektora Anton Čižmár aizbildniecībā.

Divu konferences dienu laikā tika prezentēti gandrīz 80 ziņojumi un plakāti, un to autori bija no 14 dažādām valstīm. Konferenci bija iespējams vērot arī tiešsaistē un piedalīties diskusiju forumā, izmantojot videokonferences straumēšanu. Kopumā divi no ziņojumiem un plakātiem tika prezentēti GenExis projekta kontekstā. Vienu ziņojumu [PDF] ‘Pilot Implemetation of GenExis Testing System in Slovakia’ sagatavoja pētnieks Miroslavs Michalko un projekta vadītājs Františeks Jakabs no Elfa s.r.o., un tas tika prezentēts plakātu sadaļā. Otru ziņojumu [PDF] ‘GenExis Education’ sagatavoja projekta tehniskais vadītājs Valērijs Ņikitins un projekta koordinators Vladislavs Mazurs no SIA Data Pro Grupa, un to konferencē prezentēja Valērijs Ņikitins. Abi ziņojumi tika arī publicēti konferences ziņojumu krājumā, kas ir pieejams gan izdrukātā veidā, gan arī CD formātā.

Starp citiem pasīvajiem konferences dalībniekiem bija arī Lita Akmentiņa (SIA Data Pro Groupa, projekta koordinatora asistente), Linda Gabrusenoka (Latvijas Elektrorūpniecības Biznesa Inovāciju Centrs, projekta vadītāja), Mihails Gorskis (Daugavpils Universitāte, pētnieks) and Robins Matesons (Accent International Language Consultancy, projekta tehniskais vadītājs).

SIA Data Pro Grupa konferencē piedalījās arī ar informatīvo stendu par GenExis. Informācija stendam tika sagatavota gan angļu, gan slovāku valodās bukletu veidā, kā arī tika demonstrēta prezentācija un izdalīti demo CD.

Konferences izdošanos galvenokārt pastiprināja iespēja tieši komunicēt ar Slovākijas Republikas vadošajām amatpersonām izglītības jomā, kā arī apmainīties ar informāciju un pieredzi par nesenākajiem sasniegumiem IKT un izglītības jomās.

Dalība 4. Daugavpils Zinātnes festivālā

Jau ceturto gadu Daugavpils Universitāte organizēja Latvijā unikālu pasākumu – 4.Daugavpils Zinātnes festivālu, kurš norisinājās no 9. līdz 13.novembrim. Kā centrālais pasākums jau tradicionāli tika rīkota zinātnes pilsētiņa DU Parādes ielā foajē, kur tika prezentēta arī GENEXIS programma. Festivālu uz vienu dienu arī apmeklēja SIA Data Pro Grupa pārstāve Linda Mazure, lai pie informatīvā stenda, kurā bija iespēja paņemt projekta bukletus un noskatīties prezentāciju par GENEXIS programmu, konsultētu apmeklētājus par sasniegumiem projektā.

Pateicoties partneru un draugu atbalstam šogad festivāla programmā kopumā tika iekļautas 65 dažādas aktivitātes: atklātās lekcijas, darbnīcas, diskusijas, prezentācijas, izstādes, konkursi, skolēnu zinātniskais parlaments u.c. visdažādākajās zinātņu jomās: bioloģijā, vides zinātnē, literatūrā, mākslā, socioloģijā, ekonomikā, vēsturē, fizikā, pedagoģijā, biotehnoloģijās, ģenētikā, informāciju tehnoloģijās, fizioloģijā u.c. Pasākumi paredzēti ļoti dažādām mērķauditorijām, piemēram, spēļu darbnīca 1,5-8 gadus veciem bērniem, zinātniskais parlaments vidusskolēniem, diskusijas studentiem, lekcijas skolotājiem, tomēr lielākoties pasākumi paredzēti jebkuram interesentam un ikviens varēja droši nākt un iesaistīties! Šīs aktivitātes piesaistīja ne tikai festivāla apmeklētāju uzmanību, bet arī ikvienu garāmgājēju – gan DU studentus un darbiniekus, gan universitātes viesus. Īpašu uzmanību zinātnes pilsētiņai savas vizītes laikā veltīja arī ASV vēstniece Džūdita Geila Gārbere, kura īpaši uzsvēra arī nepieciešamību runāt ar sabiedrību un veicināt zinātnes komunikāciju.

4.Daugavpils Zinātnes festivālu kopumā apmeklēja aptuveni 2500 apmeklētāji, tie bija gan skolēni, gan skolotāji, gan uzņēmēji, gan citi interesenti. Daugavpils Zinātnes festivāla rīkotāji ir novērojuši, ka vairāku skolu skolotāji jau vairākus gadus pēc kārtas organizēja skolēnu došanos uz festivālu, jo tā ir lieliska iespēja parādīt tās lietas, ko skolas apstākļos nav nemaz tik viegli realizēt. Festivāla laikā varēja uzzināt jaunumus par dažādiem pētījumiem un zinātņu jomām, pārbaudīt savas zināšanas, apskatīt un pastrādāt ar jaunāko aprīkojumu, aprunāties ar zinātniekiem un iegūt informāciju par sevi interesējošām tēmām.

4.Daugavpils Zinātnes festivāla atbalstītāji: VAS Latvijas Dzelzceļš, European Science Events Association, Latgales Zoodārzs, Robēra Šūmana Francijas Kultūras centrs, Zviedrijas Karalistes vēstniecība, Somijas vēstniecība, Zviedru kultūras fonds, Zviedru institūts, SIA Data Pro Grupa, Junior Achievement Latvia, informācijas portāls www.d-fakti.lv, SIA Fazer maiznīcas, SIA Baltijas Lāzeru centrs, Latvijas Mākslas akadēmija, Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs, Platforma Music.

Dalība izstādē ‘Skola 2009’

SIA Data Pro Grupa ar GenExis sistēmas un realizētā projekta „Datorizēta uzdevumu ģenerēšanas un vērtēšanas sistēma matemātikā, fizikā un ķīmijā arodskolām (GENEXIS)” prezentācijām piedalījās starptautiskajā izglītības izstādē ‘Skola 2009’, kas no 2009. gada 26. februāra līdz 1. martam notika Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.

SIA Data Pro Grupa izstādē tika pieteikta kā datorprogrammu izveidotājs un izplatītājs. Uzņēmuma stendā ar izstādes apmeklētājiem strādāja 3 projekta darbinieki. Kopumā stends aizņēma 6 m2. Interesentiem tika izdalīti projekta informatīvie bukleti un informācija par SIA Data Pro Grupa. Stendā pastāvīgi tika rādīta prezentācija par projekta mērķiem un uzdevumiem, partneriem, aktivitātēm un rezultātiem.

SIA Data Pro Grupa pārstāvji izstādes dalībniekiem sniedza informāciju par:

  • GenExis sistēmas funkcionālajām iespējām,
  • sistēmas ieviešanu un aprobācijas procesu projekta partnervalstīs,
  • projektā saņemtajām atsauksmēm un ierosinājumiem,
  • projektā paredzētajām aktivitātēm un rezultātiem,
  • SIA „Data Pro Grupa” un tā līdzšinējām aktivitātēm.

Izstādes dalībnieku atsaucība

Izstādes lielākā apmeklētāju daļa bija skolēni, kas iepazinās ar studiju iespējām pēc 9. un 12. klases. Iepazīstinot ar GenExis sistēmu, skolēni atzina, ka mācīties caur internetu būtu daudz aizraujošāk kā tradicionāli pie grāmatām. Vienlaicīgi lielu interesi izraisīja uzdevumu ģenerācija, kas skolēniem lika nonākt pie secinājuma – „Tad jau mēs vairāk nevarēsim norakstīt!”.

Tieši šī frāze izraisīja interesi skolotājiem. Sistēmas pielietošanā skolotāji priekšrocības saredzēja mācību stundu sagatavošanas laika ekonomijā – uzdevumi, risinājuma soļi un pareizās atbildes skolotājiem pieejamas ir uzreiz. Interese bija arī par notiekošo projektu un projektā iesaistīto skolotāju atsauksmēm par sistēmas lietošanu. Atzinīgi tika novērtēts šobrīd pieprasītākā funkcija – uznikālu testu izdrukāšana katram skolēnam.

Īpaši liela interesi par GenExis sistēmu un projektu izrādīja profesionālās skolas un uzņēmumi, kuros apmāca darbiniekus un veic darbinieku kvalifikāciju, piemēram, automašīnu mehāniķiem.

Dalība ICETA 2008 konferencē

GENEXIS projekta tehniskais vadītājs Valērijs Ņikitins piedalījās Starpatautiskā konferencē ICETA 2008 no 11.-13. septembrim, kas norisinājās Stará Lesná, Augstajos Tatros, Slovākijā.

ICETA 2008 bija 6. Starptautiskā konference par Jaunizstrādātajām e-apmācības tehnoloģijām un aplikācijām (6th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications), un tā norisinājās uzreiz pēc konkursa „E-Apmācība Praksē” („eLearning in Praxis”, 10.septembris).

ICETA 2008 konference tika rīkota sadarbībā ar Amerikas Tirdzniecības palātu Slovākijā un to atbalstīja Ján Mikolaj (Premjerministra vietnieks un Izglītības ministrs Slovākijā), Ján Figeľ (Eiropas Komisijas loceklis izglītības, apmācības, kultūras un jaunatnes jomā) un Anton Čižmár (Košices Tehniskās Universitātes rektors, Slovākija).

Konferenci apmeklēja un tajā piedalījās dalībnieki no visas pasaules: Kanādas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Lielbritānijas, Krievijas, Polijas, Slovākijas, Čehijas, Ungārijas, Rumānijas, Bulgārijas, Somijas, Portugāles, Spānijas, Ēģiptes, Nīderlandes.

Valērijs Ņikitins bija vienīgais dalībnieks no Latvijas, un viņš prezentēja Data Pro Grupas produktu GENEXIS abos notikumos – Starptautiskajā konferencē ICETA 2008 un konkursā „E-Apmācība Praksē” (kategorijā: e-apmācības atbalsta materiāli). Konferences ziņojums [PDF] ‘GenExis Education’ ko sagatavoja Valērijs Ņikitins, tika publicēts konferences ziņojumu krājumā.

Konferences laikā Valērijam Ņikitinam bija iespēja apmainīties ar informāciju un pieredzi par attīstītu IKT risinājumu izmantošanu izglītībā, kā arī nodibināt jaunus biznesa kontaktus ar potenciālajiem starptautiskajiem partneriem. Uz doto mirkli Data Pro Grupa darbojas tālāk, lai veicinātu abpusējas sadarbības veidošanos ar ieinteresētajām pusēm un panāktu veiksmīgu biznesa attiecību attīstību kopējo interešu ietvaros.