Language: EN | LV

Nacionālais pārskats par izglītības sistēmām un dabas zinātņu mācību priekšmetu specifiskajām vajadzībām Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Slovākijā un Lielbritānijā

GenExis sistēmas adaptācijas procesa sākuma stadija ietvēra pētījuma veikšanu par esošo izglītības sistēmu, īpašu uzmanību veltot tieši profesionālajai izglītībai un apmācībai, un IKT rīku izmantošanu skolās katrā partnerības valstī. Pētījuma metodoloģiju un atskaites formu izstrādāja Daugavpils Universitāte, bet izpētes darbu veica attiecīgā partnerorganizācija katrā no 5 partnerības valstīm. Pētījuma darba metodes un tehnikas ietvēra informācijas apkopošanu un analīzi no dažādiem avotiem, atsevišķos gadījumos arī intervijas ar profesionālās izglītības sektora pārstāvjiem.

Pētījuma rezultāti tika apkopoti katrai valstij veltītā atsevišķā atskaitē. Papildu īss katras atskaites kopsavilkums ir arī pieejams PowerPoint prezentācijas veidā. Abi materiāli ir pieejami lejupielādēšanai:

LATVIJA [PDF] atskaite [PPT] prezentācija
IGAUNIJA [PDF] atskaite [PPT] prezentācija
LIETUVA [PDF] atskaite [PPT] prezentācija
SLOVĀKIJA [PDF] atskaite [PPT] prezentācija
LIELBRITĀNIJA [PDF] atskaite [PPT] prezentācija