Language: EN | LV

GENEXIS 2.6 sistēmas apraksts

GENEXIS ir e-apmācības risinājums, kas ir balstīts uz uzdevumu ģenerēšanas rīka un padara mācību procesu daudz efektīvāku, pievilcīgāku un saistošāku. Tas ir balstīts uz ‘tieši laikā’ un ‘tieši lietotājam’ principiem, ietverot arī ‘mācīšanos caur darīšanu’ principu.

GENEXIS sākotnējā ideja bija atrisināt mācību procesa divas lielas problēmas – neefektīvu skolotāja darba laika patēriņu uz uzdevumu sagatavošanu un monitoringu un skolēnu intereses trūkumu mācību procesā. Tas tika izdarīt, piedāvājot pievilcīgu, saistošu un vienkāršu mācību vidi, kas atspoguļo mūsdienu internetizēto dzīvi.

GENEXIS galvenās iezīmes:

GENEXIS funkcionalitāte:

Apmācība
GENEXIS nodrošina individualizētas apmācības iespējas, kas ir apvienotas ar efektīvu personīgās statistikas rīku. Tas nodrošina skolēnu iesaistīšanos mācību procesā un palīdz pašiem skolēniem veikt sava mācību progresa uzraudzību un problemātisko priekšmetu/tēmu identificēšanu.
Drukāšana
tradicionālie izdrukātie mācību materiāli var tikt izveidoti, izmantojot GENEXIS uzdevumu bāzi. Virkne drukāšanas funkciju pieļauj dažāda veida izdruku veidošanu – uzdevumu komplektu mājas darbam ar vai bez pareizajām atbildēm, risinājumu paraugu izdales materiālus, jautājumu lapas rakstiskajiem pārbaudes darbiem.
Zināšanu pārbaude
GENEXIS sistēmā ir ietverts tiešsaistes zināšanu pārbaudes rīks, kas ir balstīts uz ieplānotiem, noteiktam laikam paredzētiem pārbaudes darbiem. Virkne dažādu funkciju ļauj skolotājiem sagatavot dažāda veida pārbaudes darbus dažādiem nolūkiem (mājas darbiem, kontroldarbiem, eksāmeniem u. tml.)
Statistika
GENEXIS sistēmā ir ieintegrēts efektīvs statistikas rīks, kas ļauj skolēniem sekot līdzi savam mācību progresam un skolotājiem ieraudzīt tiešsaistes pārbaudes darbu rezultātus tiklīdz tie tiek pabeigti.

GENEXIS sistēmas uzlabojumi projekta ietvaros

GENEXIS sistēma projekta laikā tika nepārtraukti pilnveidota, balstoties uz pētījumu rezultātiem par izglītības sistēmu prasībām partnerības valstīs, vispārējām atsauksmēm no projekta partneriem, sistēmas izvērtējuma no pedagoģiskā viedokļa, ko veica Daugavpils Universitātes pārstāvji, un testēšanas rezultātiem. Kopumā īstenotajiem GENEXIS sistēmas uzlabojumiem ir bijusi liela nozīme un to rezultātā šobrīd ir pieejama pabeigta GENEXIS sistēma 5 dažādās valodās (latviešu, lietuviešu, igauņu, slovāku un angļu valodās) ar labāku funkcionalitāti un pamata izglītības saturu matemātikā, fizikā un ķīmijā. Jūs varat izmēģināt adaptēto sistēmas versiju.