Language: EN | LV | LT | EE | SK

Apie projektą

2008 m. Data Pro Group Ltd bendradarbiaudama su 6-iomis organizacijomis iš 5 skirtingų Europos šalių pradėjo naujovių perkėlimo projektą "Kompiuterinė užduočių generavimo ir vertinimo sistema matematikos, fizikos ir chemijos kursams - GenExis". Projekto reikalingumo pagrindimas rėmėsi įvairių tyrimų rezultatais, kurie parodė įrankių ir metodų, kurie galėtų padidinti moksleivių motyvaciją ir susidomėjimą gamtos mokslų ir matematikos dalykais bei gerintų jų pasiekimus šiose srityse, būtinumą.

Projekto tikslas skatinti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir padidinti profesinio mokymo įstaigų mokinių motyvaciją ir žinių lygį matematikos, fizikos ir chemijos srityse, pasitelkiant GenExis e-mokymosi sistemą mokymosi procesuose.

Projekto uždaviniai yra šie:

Projekto veiklos

Norint pasiekti pagrindinį projekto rezultatą - pritaikyti GenExis sistemą 5-iose projekte dalyvaujančiose šalyse - buvo vykdomos šios veiklos:

Kita svarbi projekto veiklų grupė buvo nukreipta į projekto rezultatų sklaidą. Tai tokios veiklos kaip projekto skrajučių paruošimas ir platinimas, demonstracinių kompaktinių diskų platinimas, dalyvavimas parodose ir konferencijose (Mokykla 2009, ICETA 2008, ICETA 2009), seminarų organizavimas, straipsnių internete bei įvairiuose naujienų biuleteniuose publikavimas, susitikimai su profesinio švietimo ir mokymo organizacijų atstovais bei mokymo seminarai visose 5-iose projekte dalyvaujančiose šalyse ir kt.